Google

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Στη δημοσιότητα το πολυνομοσχέδιο για την Υγεία

Κεφάλαιο 5o
Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

Άρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/199 0 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τ ων τέκνων. Η καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την παρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
4. Στη διάταξη της παραγ ράφου 3 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «,εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικό τερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
7. Το ύψος των επιδομάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43: Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το Ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι τριών (23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται στην παράγραφο 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α 229), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιο ύχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.».
5. Στο τέλος του άρθρου 50 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄291) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή διαμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφα ρμογής της παρούσας διάταξης.».
6. Το ύψος των επιδομάτων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Μερος Συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λοβέρδου, στον τηλεοπτικό σταθμό του "ΑΝΤ1 για τα πολυτεκνικα επιδοματα

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευκαιρία με αυτό που μας είπε τώρα ο Υπουργός είναι να μας πει και τι θα γίνει και με τα επιδόματα και για τους τρίτεκνους και για τους πολύτεκνους, γιατί είχε αφήσει να εννοηθεί στη Βουλή ότι κάποια θα καταργηθούν ή θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Να μπουν εισοδηματικά κριτήρια.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εδώ έχω πρόβλημα και είναι κι ένα από τα λίγα θέματα που εμφανίζει η πολιτική του Υπουργείου να έχει προβλήματα.

Εμείς πρέπει κατά τη συμφωνία μας και κατά τον προϋπολογισμό από τα προνοιακά επιδόματα να εξοικονομήσουμε από τα 930 που δίνουμε περίπου 150, χωρίς να στερούμε από κανέναν το επίδομά του. Και κάναμε ορισμένες σκέψεις, οι οποίες καταλήξανε σε νομοθετική παρέμβαση, η οποία μαζί με τα φαρμακεία και τα λοιπά θα κατατεθεί στη Βουλή την άλλη Τρίτη, ή την άλλη Τετάρτη.

Εκεί έχουμε δύο πολιτικές κατά βάση. Η πρώτη πολιτική λέει ότι δε δίνουμε αυξήσεις φέτος. Η δεύτερη πολιτική, λέμε ότι στους ξένους που είναι εδώ πέρα δίνουμε το πολυτεκνικό επίδομα αν έχουν δέκα χρόνια διαμονή στη χώρα. Σωστό είναι και το ένα και το άλλο, από τα δύο αυτά, όμως, δεν μας συγκεντρώνονται τα 150 εκατομμύρια, συγκεντρώνονται κοντά στα 60-70 εκατομμύρια.

Άρα, το Υπουργείο όχι από τα προνοιακά επιδόματα, από άλλες πολιτικές, πρέπει να βρει άλλα 70 εκατομμύρια ακόμη, που αυτός είναι ένας πονοκέφαλος για μας αυτή τη στιγμή έτσι έντονος.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Θα βάλετε εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα αυτά;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δε θα το κάνω. Θα το έκανα είχα πει, αλλά το Γενικό Λογιστήριο του κράτους μου έδωσε λογαριασμό πολύ μικρών εσόδων από αυτό, κ. Παπαδάκη, και θα το αποφύγω. Δηλαδή είναι κάτι, το οποίο κάνει κακό σε κάποιους.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Άρα, δε θα κόψουμε ούτε τα επιδόματα για την τρίτεκνη μητέρα, για τα τρία παιδιά.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε για την πολύτεκνη.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ούτε για την πολύτεκνη. Γιατί ξέρετε, αυτά δεν είναι επιδόματα τα οποία αποβλέπουν στο να ενισχύσουμε την οικογένεια, αλλά και αυτό το ρημαδιασμένο το δημογραφικό το οποίο δεν το σκεφτόμαστε καθόλου και συρρικνώνεται ο πληθυσμός.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα κίνητρο ουσιαστικά είναι.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, ένας ας πούμε, ο οποίος έχει 100-150 χιλιάδες το χρόνο εισόδημα και 50 ακίνητα, τώρα δε χρειάζεται το επίδομα.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς δεν περιμένει το επίδομα για να κάνει τρίτο και τέταρτο παιδί.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Να του το κόψετε αυτού κ. Υπουργέ, να το κόψετε. Εγώ δε θέλω να κάνω τον μάγκα και τον ήρωα, αλλά δεν έκανα αίτηση να το πάρω γιατί θεώρησα τον εαυτό μου υποκριτή αν το έκανα.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είπαμε με τον κ. Παπακωνσταντίνου ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στοχευμένα συνολικά στα προνοιακά επιδόματα της χώρας, όχι μόνο στα πολυτεκνικά και στα τριτεκνικά, να πάμε συνολικά, αποκλείοντας, όμως, μόνο αυτές τις κατηγορίες, κάποιου που δεν το έχει πραγματική ανάγκη. Αυτόν που δεν το έχει πραγματική ανάγκη ναι μπορείς να τον αφήσεις απέξω, αλλά όταν πας με εισοδηματικό κριτήριο..

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Προσδιορίσατε όμως, γιατί μιλάμε γι΄ αυτόν ο οποίος έχει μεγάλο εισόδημα και πολλά ακίνητα.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν μέναμε στο εισοδηματικό κριτήριο που είχαμε σκεφθεί τις 40, ή τις 45 χιλιάδες δεν βοηθούσαμε.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Και θα μας είχατε απέναντι.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί ναι μεν από ορισμένους που δεν το είχαν ανάγκη το παίρναμε και καλά κάναμε, αλλά ταυτοχρόνως επειδή το μέτρο δεν ήταν στοχευμένο αλλά οριζόντιο θα έθιγε και κάποιους που το είχαν ανάγκη. Αλλά πάντως, κ. Παπαδάκη, πρέπει να ξέρετε ότι εμένα μου μένει.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Και θα μας είχατε απέναντι. Κύριε Υπουργέ να κόψουμε για διαφημίσεις;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, εμένα μου μένει ένα ποσό 70-80 εκατομμύρια ευρώ για το 2011 που πρέπει να το βρω από αλλού κι έχω κάνει μία σκέψη.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Να μας την πείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, βεβαίως.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Θα μας την πείτε λοιπόν αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Έχουμε συνδεθεί και βλέπουμε τον Υπουργό Υγείας τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο που έχουμε μαζί μας και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα κ. Υπουργέ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Καταλαβαίνω, έτσι είναι, με τα Υπουργεία αυτά έτσι συμβαίνει, αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Είπατε ότι δε θα βάλετε εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά ψάχνει 70-80 εκατομμύρια ευρώ λέει.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αυτό είπα ότι δεν είναι προσοδοφόρο αλλά.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ψάχνετε να βρείτε 70 εκατομμύρια ευρώ;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, ναι.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Από πού θα τα πάρετε αυτά;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Γιατί πρέπει, κ. Παπαδάκη, για να μην ζητήσουμε χρήματα από τον ελληνικό λαό, να κάνουμε αυτά, τα οποία έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε στον προϋπολογισμό.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Με τρομάζετε τώρα, από πού θα τα κόψετε αυτά;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αυτά τα 70-80 που μου μένουν;

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ναι.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η πρώτη σκέψη που κάνω και την Τρίτη την επόμενη θα την ανακοινώσω, εφόσον υπάρξει κυβερνητική συμφωνία.

Η σκέψη είναι, ότι από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 400 τετραγωνικών, μπουζούκια, μπαρ μεγάλα και τα λοιπά και καζίνο, που το κάπνισμα τώρα είναι ελεύθερο, θα δώσω δικαίωμα εξαγοράς αυτού του καπνίζειν για τα καταστήματα αυτά, που ξαναλέω που σήμερα είναι ελεύθερο, όχι που απαγορεύεται σήμερα.

Και από την εξαγορά αυτή του δικαιώματος να καπνίζουν στους χώρους αυτούς υπάρχει από ότι το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά δυνατότητα να αντλήσουμε 50-60 εκατομμύρια υπέρ νοσοκομείων, όχι υπέρ του κρατικού κορβανά, υπέρ νοσοκομείων.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, είδηση είναι αυτή που μας δίνετε.

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ποιος ακούει τον Κακέτση και τον Παπαργυρόπουλο τώρα; Βέβαια αυτό θα πρέπει να πούμε ότι στην Αμερική γίνεται με το ποτό.

Ν. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά ποιος ακούει τον πολίτη;

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Στην Αμερική γίνεται με το ποτό, δηλαδή τα καταστήματα που πουλάνε ποτό, ακόμα και τα μικρά μπακαλικάκια και τα μικρά σούπερ μάρκετ της γειτονιάς πληρώνουν για την άδεια. Εσείς λέτε εδώ ότι θα πληρώνουν την άδεια για να καπνίζουν ελεύθερα οι θαμώνες;

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κοιτάξτε, κ. Παπαδάκη, υπάρχει μια κατάσταση σήμερα, η Ελληνική Πολιτεία από την 1η Σεπτεμβρίου έχει ένα νόμο, τον οποίον παραβιάζουν όλοι.

Αυτό έχει πάρα πολύ κακές συνέπειες σε ό,τι αφορά οπωσδήποτε την υγεία, αλλά έχει τελευταία το διαπιστώνω και μόνος μου χωρίς να μου το λένε, μόνος μου, έχει και πάρα πολύ κακή συνέπεια στον ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων.

Γιατί υπάρχουν καταστήματα, τα οποία ακόμη κρατούν την τήρηση του νόμου στο 100% και είναι άδεια και δίπλα τους και μάλιστα προχθές στο Χαλάνδρι μου έτυχε να το δω με τα μάτια μου, με μεσοτοιχία ένα μαγαζί που παραβίαζε το νόμο γεμάτο, ένα μαγαζί που δεν τον παραβίαζε το νόμο άδειο.

Εμείς έχουμε κάνει τώρα μια ενδοκυβερνητική συνεννόηση, έχει πάρει την πρωτοβουλία το Υπουργείο Υγείας και την ασκεί ο Γενικός του Γραμματέας, ο κ. Δημόπουλος, να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Οικονομίας, στο οποίο υπάγονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να πάρουμε τις τελικές μας αποφάσεις για την επιβολή επιτέλους αυτής της απόφασης, η οποία για την υγεία..

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

Κεφάλαιο 5o

Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειεςΆρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».

3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

4. Στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».

6. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

7. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Άρθρο 43: Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Σους πολύτεκνους, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ υπό την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα. Για την χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της οικογενειακής κατάστασης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης»

3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ιδιότητα του πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Τα επιδόματα παρέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»

6. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Άρθρο 44:Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 7 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17), οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2163/1993 (ΦΕΚ Α΄125), η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), η διάταξη της του άρθρου 50 Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄291),Κεφάλαιο 5o

Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες42. Με το άρθρο 42 διαμορφώνεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων η εισοδηματική ενίσχυση που προβλέπεται για τις τρίτεκνες οικογένειες προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο οικονομικό βάρος που επωμίζονται και προκειμένου να μην αποθαρρύνονται για την απόκτηση τρίτου παιδιού, οφείλει να αναπροσαρμοστεί προκειμένου να παραμείνει αποτελεσματική και να συνεχίσει να προσφέρει τα οφέλη της σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη, λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας. Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής, με όλες της τις μορφές, είναι και οικογένειες που αντικειμενικά δεν την έχουν ανάγκη, καθώς ουδόλως επηρεάζεται το βιοτικό τους επίπεδο ή ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός από την ύπαρξη ή μη τέτοιων μορφών ενίσχυσης, σε αντίθεση με άλλες οικογένειες που προσβλέπουν σε αυτήν ως μια σταθερή υποστήριξη. Προκειμένου να μην υπονομευτεί το δικαίωμά και η προσδοκία τους να συνεχίσουν να τη λαμβάνουν, αλλά και για να γίνει περισσότερο στοχευόμενη η πολιτική αυτή εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια έτσι ώστε να επωφελούνται αυτοί που πράγματι το έχουν ανάγκη. Επίσης, για λόγους που άπτονται της έκτακτης δημοσιονομικής συγκυρίας αίρεται προσωρινά η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των μορφών επιδοματικών παροχών, οι οποίες παραμένουν σταθερές στα επίπεδα του 2010 και στρογγυλοποιούνται στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω.

43. Με το άρθρο 43 ορίζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, λόγω των έκτακτων δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας, ούτως ώστε να ενισχυθούν οικογένειες που προσβλέπουν σε αυτήν ως μια σταθερή υποστήριξη. Προκειμένου να μην υπονομευτεί το δικαίωμά και η προσδοκία τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματα, αλλά και για να καταστεί βιώσιμη η πολιτική αυτή στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια έτσι ώστε να επωφελούνται αυτοί που πράγματι το έχουν ανάγκη. Στις οικογένειες που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολυτεκνικό επίδομα και επίδομα τρίτου παιδιού για το ίδιο παιδί ορίζεται, ότι για όσο διάστημα ισχύει η διπλή αυτή παροχή, να καταβάλλεται το μεγαλύτερο επίδομα. Επίσης, για λόγους που άπτονται της έκτακτης δημοσιονομικής συγκυρίας αίρεται προσωρινά η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή όλων των μορφών επιδοματικών παροχών, οι οποίες παραμένουν σταθερές στα επίπεδα του 2010 και στρογγυλοποιούνται στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω.

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Τη περιμένει τους τρίτεκνους και τους πολυτέκνους εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια
Τη περιμένει τους τρίτεκνους και τους πολυτέκνους εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια

1. Για την καταβολή των επιδομάτων στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, για το επίδομα τρίτου παιδιού, καθώς και για τις παροχές των άρθρων 4 του Ν. 1892/1990 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρ. 39 του Ν. 2459/1997 και του άρθρ. 1 του Ν. 3454/2006, εισάγεται εισοδηματικό κριτήριο, καταργούμενης της διάταξης του άρθρου 50 του Ν. 2163/1993. Δικαιούχοι των ανωτέρω επιδομάτων και παροχών θα είναι από της δημοσίευσης του παρόντος αυτοί που το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.2. Στις περιπτώσεις οικογενειών, όπου καταβάλλεται αθροιστικά για το τρίτο παιδί τόσο το επίδομα τρίτου παιδιού όσο και το πολυτεκνικό επίδομα, το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των δύο αυτών για τους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαίως το τετραπλάσιο του μηνιαίου επιδόματος που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Η αιτιολογική έκθεση

Κεφάλαιο 4ο

Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι για τις οικογένειες που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολυτεκνικό επίδομα και επίδομα τρίτου παιδιού για το ίδιο παιδί ορίζεται, για όσο διάστημα ισχύει η διπλή αυτή παροχή, να μην υπερβαίνει το τετραπλά σιο της μηνιαίας παροχής του πολυτεκνικού επιδόματος


3..Η παρ. 7 του άρθρ. 39 του ν. 2459/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μηνιαία επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και το επίδομα σύνταξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, δεν αναπροσαρμόζονται από 1-1-2011 και εφεξής και θα παραμείνουν σταθερά όπως διαμορφώθηκαν την 1-1-2010.»


4. Καταργείται το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρ. 6 του Νόμου 3631/2008.

Η αιτιολογική έκθεση

Κεφάλαιο 4ο


ενώ αίρεται και η αναγκαστική προσαρμογή προς τα πάνω του επιδόματος της περίπτωσης του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρ. 6 του Νόμου 3631/2008 το οποίο αφήνεται να ισούται με το απλό άθροισμα των δύο επιμέρους επιδομάτων.N.3631/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες
1. Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 2008 μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται, για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας.

Εάν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως ισχύει, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το ποσό του συνολικού μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου συνολικού επιδόματος πολύτεκνου γονέα, εκτός εάν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο.

Μάλλον για το παραπάνω

Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και διακόπτεται την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

αρθ 63 ν. 1892/1990


Κείμενο Αρθρου
1. Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται επί τριετία μηνιαίο επίδομα ύψους 34.000 δραχμών. 2. Στις μητέρες, που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν ήδη αποκτήσει τρίτο παιδί, το επίδομα που ορίζουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται έως ότου συμπληρωθεί η τριετία από την ημερομηνία γέννησης του τρίτου παιδιού. "3. Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ίσο προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, για κάθε άγαμο τέκνο ηλικίας μέχρι και είκοσι τριών (23) ετών. Το συνολικό αυτό επίδομα δεν μπορεί να υπολείπεται μηνιαίως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) δραχμών.

exoυμε ΤΩΡΑ

Πολυτεκνικό επίδομα 43,55

Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά
100,24 € μηνιαίως

Επίδομα τρίτου παιδιού 174,28 € μηνιαίως


ΜΕΤΑ
Πολυτεκνικό επίδομα 43,55

Πολυτεκνικό επίδομα για ένα παιδι και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα 1 παιδι
43,55 € μηνιαίως

Πολυτεκνικό επίδομα για δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για δύο παιδιά
43,55 € * 2 = 87,10μηνιαίως

Η
Επίδομα τρίτου παιδιού ΑΝΤΙ 174,28 € μηνιαίως ΝΑ ΕΙΝΑΙ 43,55

Θα δούμε τις λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν


Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

το εισοδηματικό κριτήριο στα πολυτεκνικα επιδοματα


Κεφάλαιο 4ο

Επιδόματα Τέκνων

’ρθρο 17

1. Για την καταβολή των επιδομάτων στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, για το επίδομα τρίτου παιδιού, καθώς και για τις παροχές των άρθρων 4 του Ν. 1892/1990 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρ. 39 του Ν. 2459/1997 και του άρθρ. 1 του Ν. 3454/2006, εισάγεται εισοδηματικό κριτήριο, καταργούμενης της διάταξης του άρθρου 50 του Ν. 2163/1993. Δικαιούχοι των ανωτέρω επιδομάτων και παροχών θα είναι από της δημοσίευσης του παρόντος αυτοί που το συνολικό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

2. Στις περιπτώσεις οικογενειών, όπου καταβάλλεται αθροιστικά για το τρίτο παιδί τόσο το επίδομα τρίτου παιδιού όσο και το πολυτεκνικό επίδομα, το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των δύο αυτών για τους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαίως το τετραπλάσιο του μηνιαίου επιδόματος που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

3..Η παρ. 7 του άρθρ. 39 του ν. 2459/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μηνιαία επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και το επίδομα σύνταξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, δεν αναπροσαρμόζονται από 1-1-2011 και εφεξής και θα παραμείνουν σταθερά όπως διαμορφώθηκαν την 1-1-2010.»

4. Καταργείται το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρ. 6 του Νόμου 3631/2008.

AKOYTE